Capcanele Facebook-ului - Comunicarea virtuala si efectele ei asupra relatiilor umane

Recenzii (6)

Carte de referință despre comunicarea virtuală
by Mihai-Bogdan IOVU on 05.05.2016
Lucrarea Capcanele Facebook-ului. Comunicarea virtuală și efectele ei asupra relațiilor umane aduce în atenția publicului o temă de interes în contextul actual al digitalizării tot mai profunde a vieții sociale.
Autorul și-a asumat o misiune dificilă: aceea de a deconstrui un instrument de comunicare online. Totodată, a reușit să reconstruiască discursul privind efectele negative ale comunicării virtuale prin raportare la modele teoretice existente și la rezultatele propriei cercetări. Astfel, cititorului îi este oferit un cadru teoretic complex asupra fenomenului comunicării interumane, însă ceea ce atrage atenția în primul rând sunt rezultatele cercetării. Prin intermediul unei cercetări cantitative ample, se concluzionează existența unei legături semnificative între timpul crescut pe care oamenii îl alocă Facebook-ului și relaționarea cu sine sau altul semnificativ (ex. risc de depresie, insatisfacție față de viața de familie, libertinaj sexual sau spiritualitate scăzută). Tinerii sunt cei mai vulnerabili la cele mai multe probleme de relaționare legate de Facebook. Completarea acestor rezultate prin intermediul unei cercetări calitative adaugă un plus de înțelegere asupra comportamentelor analizate și oferă lucrării o rigurozitate științifică. Autorul nu se oprește însă la simpla diagnoză a situației, ci oferă și o listă de recomandări care pot fundamenta eventualele programe de intervenție și suport din domeniu. Din păcate, sunt puține astfel de inițiative, astfel că, furnizorii de servicii sociale au în această lucrare o resursă astfel încât intervențiile lor să se bazeze pe date științifice.
În contextul actual, nevoia unui spațiu virtual de acțiune este semnificativă. Puțini dintre noi își pot construi prezentul și imagina viitorul fără a realiza cel puțin o conexiune prin intermediul internetului. Autorul atrage atenția asupra modului în care ne construim acest spațiu virtual astfel încât să ne asigurăm că îi maximizăm efectele pozitive. Se oferă astfel o resursă importantă pentru cercetătorii din domeniul științelor sociale interesați de fenomenul general al comunicării, pentru cadre didactice și studenți deopotrivă, dar și pentru părinții care încearcă să își ghideze copiii prin complicatul spațiu virtual.

Mihai-Bogdan IOVU
Lector universitar doctor habilitat
Șeful Departamentului de Asistență Socială, Facultatea de Sociologie și Asitență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
Capcanele Facebook-ului
by Patricia RUNCAN on 03.05.2016
Am admirat la Remus RUNCAN meticulozitatea și pasiunea pentru detaliu cu care a lucrat la această carte pe parcursul celor doi ani și jumătate a stagiului doctoral. Targetul final al autorului nu a fost obținerea titlului de doctor în științele sociale, ci acela de a lăsa în urma lui ceva valoros, pentru a reuși să-și ajute într-un mod semnificativ aproapele, prin ridicarea discretă și elegantă a voalului de pe ochii oamenilor, care au început mai mult să comunice cu mâinile decât cu gura și cu sufletul. Cartea lui Remus este, de fapt, un semnal de alarmă, care ne ajută să ne revenim când încă nu este prea târziu.
Am călătorit împreună, chiar și în acest demers profesional, iar când mă uit în urmă, dar și în prezent și în viitor, nu pot să nu observ încă o dată, că Dumnezeu are mult umor, că nimic nu este la întâmplare, și că El nu greșește niciodată!... Călătoria va continua și sunt încredințată că această carte este doar tichetul de îmbarcare la bord, care validează un nou început: matur, profund, autentic, interesant și foarte provocator!

Patricia RUNCAN
Lector universitar doctor habilitat
Departamentul de Asistență Socială, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara
Capcanele Facebook-ului
by Dumitru OTOVESCU on 03.05.2016
Preocupat de descifrarea efectelor comunicării virtuale asupra relațiilor interumane, autorul acestei cărți, domnul Remus RUNCAN ni se înfățișează ca un cercetător pe deplin responsabil de soarta omului contemporan și, în același timp, ca un spirit îngrijorat de consecințele dramatice ale evoluției tehnologiei informației, dintre care unele au fost anticipate de savantul Albert Einstein, care atrăgea atenția asupra pericolului nașterii unei “generații de idioți”, atunci când “tehnologia va depăși interacțiunea umană”.

Dumitru OTOVESCU
Profesor universitar doctor
Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din Craiova
O carte de exceptie
by Dumitru Otovescu on 29.04.2016
Preocupat de descifrarea efectelor comunicării virtuale asupra relațiilor interumane, autorul acestei cărți, domnul Remus RUNCAN ni se înfățișează ca un cercetător pe deplin responsabil de soarta omului contemporan și, în același timp, ca un spirit îngrijorat de consecințele dramatice ale evoluției tehnologiei informației, dintre care unele au fost anticipate de savantul Albert Einstein, care atrăgea atenția asupra pericolului nașterii unei “generații de idioți”, atunci când “tehnologia va depăși interacțiunea umană”.
Cercetările sociologice actuale, inclusiv cele efectuate de noi pe un eșantion de populație urbană în anii trecuți, ne demonstrează manifestarea unui fenomen de degradare continuă a relațiilor interumane, în condițiile declinului unor valori morale fundamentale, care au stat la baza conservării umanității, cum ar fi: solidaritatea oamenilor, coeziunea socială a grupurilor și colectivităților, cooperarea colegială și întrajutorarea semenilor, prietenia, armonia relațiilor de familie, educarea tinerilor în spiritul datoriei de credință etc. De aici și întrebările care-l frământă pe autor, formulate încă de la începutul lucrării sale: “În era Facebook-ului devenim mai profunzi în comunicare, mai empatici, mai solidari? Prietenia adevărată este dezvoltată prin comunicare virtuală sau ea a început să fie tot mai diluată, pierzându-și adevărata esență? Relațiile de familie sunt mai puternice sau totul este mai superficial, mai obositor, mai zgomotos sau chiar manipulator?”. Iată doar câteva întrebări majore, dintre multiplele pe care și le pune autorul, și la care oferă răspunsuri documentate pe întreg parcursul acestei cărți interesante, care o recomandăm spre studiu atât specialiștilor în domeniu, cât și utilizatorilor de Facebook.

Dumitru OTOVESCU
Profesor universitar doctor
Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din Craiova
Capcanele Facebook-ului
by George Mircea BOTESCU on 27.04.2016
Cartea Capcanele Facebook-ului. Comunicarea virtuală și efectele ei asupra relațiilor umane, scrisă de distinsul teolog și sociolog Remus RUNCAN impune, de la prima lectură, prin complexitatea și soliditatea documentării, discursul sociologic aplicat, viziunea axiologică și etică, potențialul creativ și reformator, precum și prin orientarea interdisciplinară.
Regăsim în această lucrare temerară valoroase contribuții originale, cum ar fi, proiectarea unei patologii a "facebook"-ului, consacrarea inovativă și operaționalizarea "facebookmaniei"; decelarea multiplelor situații de incertitudine și inversiune axiologică precum și a potențialului redutabil de ”socializare discordantă” care grevează asupra universului "facebook"-ului.
Veritabilă este și substanța și textura sociologică a cărții în care sunt inserate și asimilate organic paradigme sociologice bazale, cum ar fi perspectiva interacțiunii sociale, a patologiei sociale, a dezorganizării sociale, a conflictului social, a controlului social și a viziunii postmoderne. Pe acest fond, autorul decelează, proiectează și analizează în profunzime constelația riscurilor "facebook"-ului: dependența; narcisismul; depresia; libertinajul sexual; desacralizarea vieții.
Cu cât avansăm în lectura lucrării, descoperim că demersurile analitice nu se limitează la investigarea sociologică standard și la stabilirea de multiple relații cauzale, polivalente, cu impact micro și macro-social. Cercetătorul Remus RUNCAN transcede arealul sociologic prin meta-reflexie etică asupra vectorilor "facebook"-ului, configurând prescripții și norme morale pentru profilaxia și contracararea evoluțiilor comportamentale și relaționale anomice și evitarea eșuării într-un univers distopic.
Notabil este discursul moral consecvent creștin, up-datat printr-un "aggiornamente" original, la nivelul comunicării informaționale postmoderne. Stilistica adoptată de Remus RUNCAN are particularități singulare în literatura sociologică românească pentru că introduce o asociere inedită între limbajul academic instrumentalizat în analiza sociologică și accentele omiletice, rezultând o retorică elevată cu un plus de elocință și persuasiune.
Autorul formulează, în final, pe baze consecvent sociologice și etice un set de recomandări pentru utilizatori, un veritabil cod deontologic și pragmatic, precum și un întemeiat “early warning signal” pentru a preveni amenințătoarele trenduri deviante care se profilează tot mai amenințătoare în jurul acestui tip de comunicare. În esență, teologul Remus RUNCAN folosește și căile cercetării sociologice pentru a ne avertiza ca întreg acest edificiu de hipercomunicare mediat de calculator poate deveni un “Turn Babel” și un cerc vicios, dacă este decuplat de magistrala comunicării ontologice cu Dumnezeu.
Ultimul dar nu cel din urmă, cred că lectura acestei cărți de excelență nu este numai un exercițiu de epistemologie socială, ci și o oportunitate reflexivă de revalorizare morală a universului comunicațional și informațional emergent. De aceea, o recomand călduros și insistent, atât mediilor academice, cât și utilizatorilor cotidieni.

George Mircea BOTESCU
Conferențiar universitar doctor
Departamentul de Asistență Socială, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București
Capcanele Facebook-ului
by Bogdan NADOLU on 27.04.2016
Dintr-o perspectivă generală, cartea Capcanele Facebook-ului. Comunicarea virtuală și efectele ei asupra relațiilor umane este deosebit de consistentă, coerentă şi foarte bine elaborată, sintetizând pe parcursul a circa 350 de pagini o lucrare de reală valoare ştiinţifică privind efectele negative ale comunicării mediate de computer în general, și ale utilizării Facebook-ului în special. Tema abordată în teza de doctorat care se află la baza acestei cărți prezintă un pronunţat caracter aplicativ, constituind un răspuns pertinent la o problemă importantă, generată de un proces cvasi-generalizat de digitalizare a vieții cotidiene, pe care îl trăim din plin și în România.
Din punct de vedere metodologic, lucrarea se bazează pe un demers complex, cu un design cantitativ şi calitativ, armonios elaborat, în conformitate cu standardele contemporane ale cercetărilor de teren în domeniul ştiinţelor socio-umane. Combinarea unei anchete sociologice realizate prin aplicarea unui chestionar on-line pe un eșantion extensiv de 1101 subiecți cu două focus-grupuri de specialitate reprezintă fără îndoială o abordare eficientă care asigură atât o gamă complexă şi extinsă de rezultate şi date de teren, precum şi o înţelegere în profunzime a subiectului investigat. Remarcăm profilul extensiv al eșantionului pentru studiul on-line precum și preocuparea pentru păstrarea unei corespondențe cu profilul populației de bază după patru indicatori socio-demografici: vârsta, genul, nivel de pregătire și mediu de proveniență. Chestionarul folosit în cadrul anchetei a inclus o serie de scale specifice, ajungând astfel la un volum impresionant de peste 100 de itemi. Aplicarea on-line a unui instrument de cercetare atât de voluminos pe un eșantion atât de extins reprezintă evident o performanță investigativă cu totul deosebită, recompensată în primul rând printr-un set foarte consistent de date brute. Autorul nu s-a oprit însă la acest nivel, ci a inițiat și un demers calitativ, de verificare a principalelor direcții obținute din ancheta sociologică realizată. Au fost aplicate astfel două focus-grupuri, unul pe specialiști cu experiență în domeniul CMC iar al doilea pe utilizatorii cei mai vulnerabili la efectul facebookmaniei, și anume tineri (ambele focus grupuri având câte nouă participanți).
Un alt aspect cu totul remarcabil al lucrării constă în acurateţea, fineţea și profunzimea procesărilor statistice. Atât datele cantitative obținute din chestionarul aplicat on-line cât și conținuturile calitative rezultate în urma interviurilor au fost procesate riguros. Autorul a urmărit cu minuțiozitate verificarea ipotezelor de cercetare formulate printr-o serie de teste statistice specifice, analizate corespunzător. Practic, această etapă a interpretării rezultatelor este secvenţa cea mai valoroasă din orice demers investigativ, iar autorul a acordat toată atenţia necesară acestui capitol. Mai mult, folosind o metodologie mixtă, cuantificarea statistică a rezultatelor cantitative a fost armonios corelată cu înţelegerea şi comprehensiunea cu tentă hermeneutică a datelor calitative, fapt ce conferă evident un plus de valoare ştiinţifică întregului demers.
Se remarcă, de asemenea, coerenţa, consistenţa și extensiunea concluziilor elaborate, acestea reiterând într-o manieră detaliată atât cele mai importante out-put-uri ale demersului de faţă, limitele metodei, precum şi principalele direcţii de aprofundare şi continuare a sa. Acest capitol aduce un important plus de valoare epistemică întregii lucrări şi reflectă pe deplin maturitatea ştiinţifică a autorului. Remarcăm în mod special inovația conceptuală a autorului prin lansarea termenului de facebookmanie. Conform studiilor de teren realizate aceasta reprezintă un tip specific de adicție, nu doar de mare actualitate, ci și extrem de consistentă prin efectele generate asupra celor afectați.
Pentru elaborarea acestui demers științific a fost utilizată o bibliografie extinsă, pe deplin adecvată pentru tema abordată. Cele peste 200 de titluri acoperă într-o manieră corespunzătoare contribuţiile relevante pentru acest domeniu, atât în privinţa tratatelor de specialitate cât şi a jurnalelor de profil, naţionale şi internaţionale, în format tipărit și în versiune digitală.
Nu în ultimul rând remarcăm atenţia deosebită acordată pentru detalii în redactarea întregii lucrări, atât în privinţa tehnoredactării și încadrării în pagină cât mai ales în privinţa editării ştiinţifice: citări, numerotare tabele şi figuri, referinţe, precum și grafuri cu rețele deosebit de complexe.
Cartea reflectă un nivel ştiinţific şi metodologic foarte ridicat, o bună cunoaştere a teoriilor specifice precum și a realității sociale abordate, abilităţi avansate de cercetare sociologică, în special în arealul analizei de rețea, precum şi un potenţial cognitiv deosebit de valoros şi de pertinent cu reale posibilităţi de continuări şi dezvoltări ulterioare. Remarcăm, de asemenea, noutatea domeniului abordat şi caracterul aplicativ al temei asumate, cu toate dificultăţile întâmpinate de un astfel de demers novator. Această acțiune publicistică reprezintă o continuare firească și binevenită a întregului efort de elaborare a unei foarte interesante teze de doctorat.
În concluzie, pentru acurateţea, consistenţa şi nivelul ştiinţific ridicat al întregului demers, pentru documentarea temeinică într-o bibliografie vastă şi foarte variată, pentru foarte interesanta analiză a consecințelor negative ale Facebook-ului, pentru foarte consistentele studii de teren efectuate, pentru designul metodologic cantitativ-calitativ utilizat, ca şi pentru fineţea interpretărilor şi elaborării concluziilor, recomandăm cu toată deschiderea lectura acestei cărți valoroase, elaborată cu multă implicare și strădanie de către dl. Remus RUNCAN, doctor în sociologie.

Bogdan NADOLU
Conferenţiar universitar doctor
Departamentul de Sociologie, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest din Timişoara

6

Scrie recenzia ta

Capcanele Facebook-ului - Comunicarea virtuala si efectele ei asupra relatiilor umane

Capcanele Facebook-ului - Comunicarea virtuala si efectele ei asupra relatiilor umane
  • Apasa pe stea pentru a da o nota.
  • Apasa pe stea pentru a da o nota.
  • Apasa pe stea pentru a da o nota.
Close
Share si aduna puncte de fidelitate

Logheaza-te la Contul tau pentru a aduna mai multe puncte de fidelitate atunci cand promovezi acest site pe retelele tale favorite de socializare.

Capcanele Facebook-ului - Comunicarea virtuala si efectele ei asupra relatiilor umane

Cartea „Capcanele Facebook-ului” ofera o analiza profunda a problematicii comunicarii - nevoia umana de comunicare, elementele componente si tipologia formelor d ecomunicare, relatiile umane in comunicare - cu un accesnt particular pe comunicarea virtuala, mediata de calculator, si a efectelor acesteia asupra individului si relatiilor sale. Bazat pe un amplu studiu sociologic autorul ajunge la cateva concluzii semnificative cu privire la riscurile comunicarii virtuale: dependenta periculoasa, influenta negativa asupra relatiilor personale si de familie, narcisism, depresie, desacralizarea vietii.

30,00 Lei

Valabilitate: In stoc

30,00 Lei

Acest produs iti aduce 30 puncte de fidelitate.

More
Less
Adauga la Wishlist

Share si aduna puncte de fidelitate

Logheaza-te la Contul tau pentru a aduna mai multe puncte de fidelitate atunci cand promovezi acest site pe retelele tale favorite de socializare.