Ai o carte pe care dorești să o publici?

Ții în mână un manuscris care înseamnă totul pentru tine? După mult efort și energii consumate pentru aflarea celor mai potrivite cuvinte care să-ți exprime ideile – cartea ta e gata! Sau, nu? Urmează încă o etapă: publicarea. Nu știi ce trebuie să faci pentru asta? Am fi onorați să alegi Editura Scriptum să îți publice cartea. Îți oferim o echipă de profesioniști care se pot ocupa de toate detaliile pentru ca manuscrisul tău să devină o carte apreciată și cunoscută. Iată pașii care trebuiesc parcurși.

Etapa 1 – Prezentarea manuscrisului
Vei propune editurii noastre cartea ta. Când ne contactezi, vom avea nevoie de textul în format electronic dacă e posibil, un titlu propus de tine, o prezentare a cărții în maxim 500 de cuvinte și dacă ai un termen limită până la care dorești să fie publicată cartea. Noi vom evalua manuscrisul și îți vom comunica un termen până la care vom revenei cu evaluarea acestuia.

Etapa 2 – Analiza manuscrisului și introducerea în planul editorial
Un redactor cu experiență va citi cartea și va evalua posibilitatea publicării, analizând mai multe criterii, printre care: calitatea textului, notorietatea autorului (unde este cazul), potrivirea dintre subiectul cărții și specificul editurii, publicul țintă, șansele de promovare, vandabilitatea.

Etapa 3 – Antecalculul
Dacă se primește acceptul spre publicare, se va face o estimare tehnico-financiară: dimensiuni, număr de pagini, calitatea hârtiei, efecte tipografice, legătorie, tip copertă, ambalarea, tirajul estimat, colecția în care poate fi inclus, data aproximativă a apariției.

Etapa 4 – Contractul cu autorul
Autorul este invitat la negocierea contractului. Contractul va fi încheiat în conformitate cu dorințele și posibilitățile părților semnatare și, evident, a legilor în vigoare – îndeosebi legea drepturilor de autor. În contract vor fi stipulate: drepturile și obligațiile părților, durata contractului, tirajul, procentul din vânzări care îi revine autorului și reprezentantului său (dacă este cazul).

Etapa 5 – Traducerea
În cazul în care manuscrisul este în altă limbă decât limba în care se dorește publicarea, editura va asigura traducerea sa.

Etapa 6 – Redactarea
Textul, ajunge la un redactor, care va citi cu atenție manuscrisul și va verifica ortografia, punctuația, sintaxa. Tot el va aduce textul la normele impuse de editură. Redactorul va urmări și fluența frazelor, claritatea ideilor, va căuta posibilele inadvertențe și va propune autorului diverse modificări – ușoare reformulări sau chiar restructurări de capitole.
În general, toate aceste modificări sunt discutate și acceptate de către autor. Modificările sunt operate și, astfel, se ajunge la forma brută a cărții.

Etapa 7 – Tehnoredactarea
Redactorul, împreună cu un tehnoredactorul se vor ocupa de așezarea în pagină: dimensiunile cărții, aspectul literelor textului, aspectul literelor folosite pentru titlu, distribuirea textului pe fiecare pagină, precum și toate elementele grafice și de design necesare, pentru a avea un produs final cât mai ușor, comod și plăcut de citit. Astfel se va obține, pe calculator, aspectul dorit al viitoarei cărți.

Etapa 9 – Corectura
Textul ajunge apoi la un corector. Acesta va identifica greșelile (în general cele ortografice) omise anterior și eventuale erori de tehnoredactare apoi acestea vor fi operate în forma finală a cărții.

Etapa 10 – Bunul de tipar
Textul corectat este verificat atât de autor cât și de redactor. Eventualele modificări sunt iarăși operate de tehnoredactor. La final, autorul trebuie să dea acceptul de tipar al cărții

Etapa 11 – Coperta
Toate persoanele implicate în procesul de realizare a cărții până acum, se vor implica activ și creativ în a propune cel mai potrivit titlu, text de prezentare și alte elemente de conținut a coperții. Graficianul nostru va realiza coperta, ținând cont de toate sugestiile venite din acest grup și de la autor, astfel ca la final, coperta să aibă un impact maxim. La final, autorul trebuie să aprobe una din mai multe variante propuse.

Etapa 12 – Tipărirea
Atât textul interior cât și coperta sunt predate la tipografie pentru a tipări cartea în condițiile și tirajul stabilite anterior cu autorul. După tipărire, tirajul este recepționat și ajunge în depozitele editurii.

Etapa 13 – Difuzarea
Dacă autorul dorește, poate să ia la el întregul tiraj tipărit.
Dacă dorește să îi oferim și servicii distribuție, departamentul însărcinat cu vânzarea va distribui cartea rețelelor de difuzare, conform contractelor existente.

Etapa 14 – Promovarea
Programul de promovare se realizează în funcție de buget și de targetul de cititori urmărit. Aici folosim cele mai eficiente canale pe care le avem la dispoziție, în înțelegere cu autorul. Totodată se pot stabili evenimente de lansare a cărții în prezența autorului.

O adevărată aventură, nu-i așa? Dar ce trăiri și sentimente trăiești când ajungi să ții în mână propria ta carte. Primul pas e să ne contactezi.